tüfa ta verbo, Z

zew –

vi

terminar, estar listo.

Kiñe txipantulewi zewal tañi chillkatun zugu ‘Me queda un año para terminar mis estudios.’ [MPZL]
Fey tati, zewi taiñ zewmaiyaeltun. ‘Eso es, se terminó nuestra preparación de la comida.’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche zewn zewli zewchi
eymi zewymi zewlmi zewge
fey zewy zewle zewpe
iñchiw zewyu zewliyu zewyu
eymu zewymu zewlmu zewmu
feyegu zewygu zewle egu zewpe egu
iñchiñ zew zewliyiñ zew
eymün zewymün zewlmün zewmün
feyegün zewygün zewle egün zewpe egün