tüfa ta U, verbo

wichukele –

vi

vivir separados, separadas. ~uchukele-


iney indicativo condicional imperativo
iñche wichukelen wichukeleli wichukelechi
eymi wichukeleymi wichukelelmi wichukelege
fey wichukeley wichukelele wichukelepe
iñchiw wichukeleyu wichukeleliyu wichukeleyu
eymu wichukeleymu wichukelelmu wichukelemu
feyegu wichukeleygu wichukelele egu wichukelepe egu
iñchiñ wichukele wichukeleliyiñ wichukele
eymün wichukeleymün wichukelelmün wichukelemün
feyegün wichukeleygün wichukelele egün wichukelepe egün

Comparte esto: