tüfa ta verbo, W

werkül –

vt

enviar algo.

Werkülelafiñ kurikulum ta fillke empresa. ‘Envié el curriculo a varias empresas.’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche werkülün werkül-li werkülchi
eymi werkülimi werkülülmi werkülge
fey werküli werkül-le werkülpe
iñchiw werküliyu werkül-liyu werkülyu
eymu werkülimu werkülülmu werkülmu
feyegu werküligu werkül-le egu werkülpe egu
iñchiñ werküliyiñ werkül-liyiñ werkül
eymün werkülimün werkülülmün werkülmün
feyegün werküligün werkül-le egün werkülpe egün

Comparte esto: