tüfa ta verbo, W

wagkü –

vt

ladrar.


iney indicativo condicional imperativo
iñche wagkün wagküli wagküchi
eymi wagküymi wagkülmi wagküge
fey wagküy wagküle wagküpe
iñchiw wagküyu wagküliyu wagküyu
eymu wagküymu wagkülmu wagkümu
feyegu wagküygu wagküle egu wagküpe egu
iñchiñ wagkü wagküliyiñ wagkü
eymün wagküymün wagkülmün wagkümün
feyegün wagküygün wagküle egün wagküpe egün

Comparte esto: