tüfa ta Ü, verbo

üni –

vi

volar, planear.


iney indicativo condicional imperativo
iñche ünin ünili ünichi
eymi ünimi ünilmi ünige
fey üni ünile ünipe
iñchiw üniyu üniliyu üniyu
eymu ünimu ünilmu ünimu
feyegu ünigu ünile egu ünipe egu
iñchiñ üniyiñ üniliyiñ üniyiñ
eymün ünimün ünilmün ünimün
feyegün ünigün ünile egün ünipe egün