tüfa ta Tx, verbo

txuyu –

vt

besar.

Txuyulen. ‘Estoy besando.’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche txuyun txuyuli txuyuchi
eymi txuyuymi txuyulmi txuyuge
fey txuyuy txuyule txuyupe
iñchiw txuyuyu txuyuliyu txuyuyu
eymu txuyuymu txuyulmu txuyumu
feyegu txuyuygu txuyule egu txuyupe egu
iñchiñ txuyu txuyuliyiñ txuyu
eymün txuyuymün txuyulmün txuyumün
feyegün txuyuygün txuyule egün txuyupe egün

Comparte esto: