tüfa ta Tx, verbo

txiraka –

vt

partir, hacer tiras.


iney indicativo condicional imperativo
iñche txirakan txirakali txirakachi
eymi txirakaymi txirakalmi txirakage
fey txirakay txirakale txirakape
iñchiw txirakayu txirakaliyu txirakayu
eymu txirakaymu txirakalmu txirakamu
feyegu txirakaygu txirakale egu txirakape egu
iñchiñ txiraka txirakaliyiñ txiraka
eymün txirakaymün txirakalmün txirakamün
feyegün txirakaygün txirakale egün txirakape egün

Comparte esto: