tüfa ta N, verbo

nü –

vt

coger, atrapar, cazar.


iney indicativo condicional imperativo
iñche n li chi
eymi ymi lmi ge
fey y le pe
iñchiw yu liyu yu
eymu ymu lmu mu
feyegu ygu le egu pe egu
iñchiñ liyiñ
eymün ymün lmün mün
feyegün ygün le egün pe egün