tüfa ta M, verbo

müpü –

vi

volar.


iney indicativo condicional imperativo
iñche müpün müpüli müpüchi
eymi müpüymi müpülmi müpüge
fey müpüy müpüle müpüpe
iñchiw müpüyu müpüliyu müpüyu
eymu müpüymu müpülmu müpümu
feyegu müpüygu müpüle egu müpüpe egu
iñchiñ müpü müpüliyiñ müpü
eymün müpüymün müpülmün müpümün
feyegün müpüygün müpüle egün müpüpe egün