tüfa ta M, verbo

miyaw –

vi

andar.

Fillkepüle küpachi che ta miyawürki tati. ‘Anda gente que viene de todos lados, la verdad.’
¿Iney emün miyawimün? ‘¿Con quienes andabas?’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche miyawün miyawli miyawchi
eymi miyawimi miyawülmi miyawge
fey miyawi miyawle miyawpe
iñchiw miyawiyu miyawliyu miyawyu
eymu miyawimu miyawülmu miyawmu
feyegu miyawigu miyawle egu miyawpe egu
iñchiñ miyawiyiñ miyawliyiñ miyaw
eymün miyawimün miyawülmün miyawmün
feyegün miyawigün miyawle egün miyawpe egün