tüfa ta M, verbo

mezikutu –

vi

ver al médico, atenderse con el médico.

Txemonoli tüfachi nag antü mezikutumean. ‘Si no me mejoro esta tarde, iré al médico.’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche mezikutun mezikutuli mezikutuchi
eymi mezikutuymi mezikutulmi mezikutuge
fey mezikutuy mezikutule mezikutupe
iñchiw mezikutuyu mezikutuliyu mezikutuyu
eymu mezikutuymu mezikutulmu mezikutumu
feyegu mezikutuygu mezikutule egu mezikutupe egu
iñchiñ mezikutu mezikutuliyiñ mezikutu
eymün mezikutuymün mezikutulmün mezikutumün
feyegün mezikutuygün mezikutule egün mezikutupe egün