tüfa ta M, verbo

maychi –

v

hacer señas.

Maychimaychiturkey ñi logko ti txeqül. ‘Movía y movía la cabeza el treile.’ [NCH]


iney indicativo condicional imperativo
iñche n li chi
eymi mi lmi ge
fey le pe
iñchiw yu liyu yu
eymu mu lmu mu
feyegu gu le egu pe egu
iñchiñ yiñ liyiñ yiñ
eymün mün lmün mün
feyegün gün le egün pe egün