tüfa ta k, verbo

ketxa –

vt

cultivar


iney indicativo condicional imperativo
iñche ketxan ketxali ketxachi
eymi ketxaymi ketxalmi ketxage
fey ketxay ketxale ketxape
iñchiw ketxayu ketxaliyu ketxayu
eymu ketxaymu ketxalmu ketxamu
feyegu ketxaygu ketxale egu ketxape egu
iñchiñ ketxa ketxaliyiñ ketxa
eymün ketxaymün ketxalmün ketxamün
feyegün ketxaygün ketxale egün ketxape egün

Comparte esto: