tüfa ta g, verbo

gilla –

vt

comprar.

¿Gillarpayafuymi kochüke iyael? ‘¿Podrías pasar a comprar comidas dulces?’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche gillan gillali gillachi
eymi gillaymi gillalmi gillage
fey gillay gillale gillape
iñchiw gillayu gillaliyu gillayu
eymu gillaymu gillalmu gillamu
feyegu gillaygu gillale egu gillape egu
iñchiñ gilla gillaliyiñ gilla
eymün gillaymün gillalmün gillamün
feyegün gillaygün gillale egün gillape egün

Comparte esto: