tüfa ta g, verbo

gañwaz –

vi

sentirse muy débil, decaido.

Iñche rüf gañwazün, müna güñün. ‘Me siento muy débil; tengo hambre.’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche gañwazün gañwazli gañwazchi
eymi gañwazimi gañwazülmi gañwazge
fey gañwazi gañwazle gañwazpe
iñchiw gañwaziyu gañwazliyu gañwazyu
eymu gañwazimu gañwazülmu gañwazmu
feyegu gañwazigu gañwazle egu gañwazpe egu
iñchiñ gañwaziyiñ gañwazliyiñ gañwaz
eymün gañwazimün gañwazülmün gañwazmün
feyegün gañwazigün gañwazle egün gañwazpe egün

Comparte esto: