tüfa ta f, verbo

falta –

vt

esp. faltar.


iney indicativo condicional imperativo
iñche faltan faltali faltachi
eymi faltaymi faltalmi faltage
fey faltay faltale faltape
iñchiw faltayu faltaliyu faltayu
eymu faltaymu faltalmu faltamu
feyegu faltaygu faltale egu faltape egu
iñchiñ falta faltaliyiñ falta
eymün faltaymün faltalmün faltamün
feyegün faltaygün faltale egün faltape egün