tüfa ta e, verbo

eñumtu –

vt

calentar.


iney indicativo condicional imperativo
iñche eñumtun eñumtuli eñumtuchi
eymi eñumtuymi eñumtulmi eñumtuge
fey eñumtuy eñumtule eñumtupe
iñchiw eñumtuyu eñumtuliyu eñumtuyu
eymu eñumtuymu eñumtulmu eñumtumu
feyegu eñumtuygu eñumtule egu eñumtupe egu
iñchiñ eñumtu eñumtuliyiñ eñumtu
eymün eñumtuymün eñumtulmün eñumtumün
feyegün eñumtuygün eñumtule egün eñumtupe egün