tüfa ta a, verbo

azge –

v

tener la forma.

Kiñe rume azgelu. ‘una que es bien bonita.’ [NCH]


iney indicativo condicional imperativo
iñche azgen azgeli azgechi
eymi azgeymi azgelmi azgege
fey azgey azgele azgepe
iñchiw azgeyu azgeliyu azgeyu
eymu azgeymu azgelmu azgemu
feyegu azgeygu azgele egu azgepe egu
iñchiñ azge azgeliyiñ azge
eymün azgeymün azgelmün azgemün
feyegün azgeygün azgele egün azgepe egün