tüfa ta a, verbo

aku –

vi

llegar acá.

Fachantü akun ta Temuko waria. ‘Hoy llegué a la ciudad de Temuco.’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche akun akuli akuchi
eymi akuymi akulmi akuge
fey akuy akule akupe
iñchiw akuyu akuliyu akuyu
eymu akuymu akulmu akumu
feyegu akuygu akule egu akupe egu
iñchiñ aku akuliyiñ aku
eymün akuymün akulmün akumün
feyegün akuygün akule egün akupe egün